Tip van de week 30 » Kijk uit voor veronderstellingen

"Duidelijke verzoeken hebben zo weinig impliciete veronderstellingen  in het verzoek als mogelijk is." - Ike Lasater, Woorden die werken op de werkplek

Bij het maken van verzoeken, maken we vaak gebruik van taal die veel veronderstellingen heeft en daarmee een hoop onduidelijkheid geeft. Zo kan je manager zeggen: "Houd me op de hoogte," met betrekking tot een project waarover je net gerapporteerd hebt. Wat is het dat hij speciaal vraagt?
Deze dubbelzinnigheid kan leiden tot een conflict simpelweg omdat wat we van een andere persoon vragen, of wat er van ons gevraagd wordt, niet zo duidelijk is als het zou kunnen zijn. Je hebt veronderstelt wat je baas bedoelt.

Heb je op je werk ooit iets gewild, en er zelfs over gesproken met je collega's, zonder daadwerkelijk het verzoek te doen? Als je het gevoel hebt of hoort dat iemand probeert om een verzoek te doen en je wilt er zekerheid en duidelijkheid over, probeer dan aan hem terug te geven wat je van het verzoek begrepen hebt. Doe dit door wat je gehoord hebt in de tegenwoordige tijd, actief en in uitvoerbare taal te vertalen.

Op deze manier vergroot je de kans dat je in staat bent om je behoeften te vervullen en helpt anderen om door middel van heldere communicatie hun behoefte te vervulen.

Oefening voor deze week

Luister deze week zorgvuldig naar de verzoeken achter de eenvoudige of vage verklaringen van collega's of je manager. Probeer terug te geven wat je hoort om meer duidelijkheid tussen jullie te creëren.