Tip van de week 31 » Waarnemen zonder oordelen

"Observeren zonder oordeel is de hoogste vorm van menselijke intelligentie."
- J. Krishnamurti

Als je oordelen (zoals negatieve gedachten over je kind of wat er om je heen gebeurt) mengt met je waarnemingen, zal je kind ter bescherming afwerend reageren. Dit leidt vaak tot conflicten.

Oefening voor deze week

Maak je waarnemingen vrij van je oordelen, kritiek en interpretaties. Beschrijf een situatie door precies te zeggen wat je ziet en hoort, niet wat je denkt dat er zou moeten zijn.