Tip van de week 26 » Wat wil je nu op dit moment?

"We weten allemaal dat het leven in de weg kan staan bij de best voorbereide plannen."
- Ike Lasater, Woorden die werken op de werkplek

"Kan je zorgen dat het rapport op vrijdag om 17.00 uur af is," of "Kan je met de opdrachtgever kennismaken en lunchen voor het einde van de maand" klinken als redelijke verzoeken.Toch kunnen er situaties ontstaan die me verhinderen aan het verzoek te voldoen; er kan een natuurramp zijn, een persoonlijke of familie crisis, of een minder extreme situatie die in de weg staat om mijn oorspronkelijke intentie te vervullen. Letterlijk genomen is iemand vragen om te beloven om het rapport vrijdag om 17.00 uur af te hebben, is iemand vragen zich te committeren aan iets wat hij fysiek niet kan garanderen dat het gebeurt.

In plaats daarvan formuleer je verzoek in de tegenwoordige tijd, met de vraag om nu de intentie te hebben om iets in de toekomst te doen. "Ben je bereid om het er nu over eens te zijn om het rapport vrijdagmiddag af te hebben?" Hoewel subtiel, biedt dit onderscheid veel meer duidelijkheid over wat we eigenlijk op dit moment vragen. Het kan ons helpen onnodige conflicten te voorkomen, omdat onze overeenkomsten duidelijk is.

Oefening voor deze week

Denk aan een recent verzoek dat je maakte bij iemand. Wat, (als dat zo is) is er nodig om te veranderen om het uitvoerbaar, in actie taal en in de tegenwoordige tijd te laten zijn?