Tip van de week 16 » Het erkennen van behoeften

Alle mensen (dat geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen) doen altijd hun best om hun behoeften te vervullen. De manier waarop ze dat doen kan voor jou frustrerend zijn. Toch kan het de eerste stap naar verbinding zijn om je dat te realiseren.

Denk aan een situatie met je kind, partner of collega die niet fijn was. Wat deed de ander? Welke behoefte probeerde hij / zij te vervullen? Wat deed jij? Welke behoefte probeerde jij te vervullen door wat je deed?
Als je nu beide behoeften weet, kan je gaan kijken of er een andere strategie mogelijk is om deze behoeften te vervullen. Dat vraagt soms creativiteit en in ieder geval dat je jouw idee over wat het beste is bereid bent los te laten.Als de ander ervaart dat je zijn/haar behoefte ook erkent is daar meestal een grotere bereidheid om mee te werken aan een andere strategie.

Oefening voor deze week

Verdiep je deze week is in de onderliggende behoefte(n) van jouw acties en de mensen uit je omgeving.
Veel plezier met oefenen!