Tip van de week 23 » Anatomie van een duidelijk verzoek

"Je kunt niet bepalen hoe je communicatie zal worden ontvangen, Je kunt alleen je intentie en je acties bepalen - wat je zegt en wat je doet." - Ike Lasater, Woorden die werken op de werkplek

De tip van vorige week ging over het verschil tussen een vage "droom" van een toekomst waar je naar verlangt en een verzoek dat kan helpen om deze droom ter vervullen.

Duidelijke verzoeken:

  • Zijn "uitvoerbaar"
  • In de tegenwoordige tijd
  • Zijn in actie taal

Het fundamentele onderscheid dat inherent is aan verzoeken in Geweldloze Communicatie is dat ze niet eisen - dat wil zeggen er is geen bijbehorende dreiging van fysieke of emotionele aard of negatieve gevolgen als er niet met het verzoek wordt ingestemd.

Maar zelfs als je verzoek aan deze parameters voldoet, ligt het werkelijke onderscheid tussen een verzoek en een eis in je intentie. Je kunt daadwerkelijk gebruik maken van exact dezelfde woorden om een verzoek of een eis te stellen. Maar als je iemand vraagt vanuit een "eis energie," dan maak je geen verzoek, ongeacht de woorden die je gebruikt.

Oefening voor deze week

Overweeg deze week een recent verzoek dat je aan een collega deed. Vraag jezelf af welke intentie er achter dit verzoek was. Denk je dat je collega deze intentie begreep toen je het verzoek deed? Waarom wel of waarom niet?