Geweldloze Communicatie in het onderwijs.

Culture of peace

In Denemarken is een project geweest waarbij Geweldloze Communicatie in de klas werd gebruikt, zowel door de leerkracht als doro de leerlingen. Onderstaande filmpjes geven je een idee hoe Geweldloze Communicatie leerlingen kan ondersteunen om zelfstandig conflicten op te lossen.

De films zijn Deens gesproken en in het Engels ondertiteld.

Film 1 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Achter elke actie zit een behoefte Introductie tot NVC in scholen. We horen een kleuterleerkracht vertellen over haar ervaringen met NVC en hoe het de sociale omgeving in de klas heeft veranderd. We krijgen ook een introductie tot een conflict tussen twee kleuters.
https://www.youtube.com/watch?v=GTeQbzys3tw&feature=emb_logo

Film 2 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Van conflict naar verbinding: de vier elementen van het NVC proces. Dit laat zien hoe de leerkracht een conflict oplost gebruikmakend van de vier principes van Nonviolent Communication (waarneming, gevoel, behoefte, verzoek). Scenes uit film 1 worden uitgewerkt.
https://www.youtube.com/watch?v=OyGEL7X9KD8

Film 3 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gevoel. De scenes van film 1 vervolgen en laten in detail zien hoe de kaarten met gevoelens en behoeften de kinderen helpen om hun gevoelens en behoeften te beschrijven in een conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=6FGtVaSti4M&feature=emb_logo

Film 4 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Empathie voor anderen, begrijpen van anderen. Je ziet de kinderen raden naar de gevoelens en behoeften van anderen waarbij de leerkracht ze helpt om dieper contact te maken en een leerervaring uit het conflict te halen.
https://www.youtube.com/watch?v=d61KcCM7Ufw&feature=emb_logo

Film 5 of 5. Culture of Peace in School with NVC - Van boosheid naar empathie, Mona en Mohammed.  Mohammed uit groep 8 en de leraar Mona vertellen ons over hoe hun gesprek over gevoelens en behoeften hen hielp hun boosheid te begrijpen en tot zelf-empathie te komen.
https://www.youtube.com/watch?v=4PU9kItJQ40&feature=emb_logo

Nonviolent Communication at Ghidotti High

Een film over het gehruik van Geweldloze Communicatie op een middelbare school in Amerika. Zowel leraren als leerlingen vertellen hun ervaringen. (Nederlands ondertiteld)

https://www.youtube.com/watch?v=zWicevVTg8U

Ik hoop dat deze films bijdrage tot inspiratie over het toepassen van Geweldloze Communicatie in het onderwijs.