Geweldloze Communicatie Zoomcafé

Wat in april 2020 begon als een experiment tijdens Corona, heeft een vaste plek gekregen: online oefenen in het Geweldloze Communicatie Zoom café. Zowel mensen mét als zonder ervaring schuiven aan in het café en gaan geïnspireerd weer door.

Wil je kennis maken of oefenen met de mogelijkheden van Geweldloze Communicatie? Kom dan naar het Geweldloze Communicatie zoomcafé. Ik begeleid het café en geef achtergrond informatie over de diverse thema's. Je kan oefenen in kleine  groepjes en je ervaringen weer delen in de grote groep.

De bijeenkomsten hebben ieder een eigen thema. Je kan aan een hele serie meedoen of kiezen voor losse momenten die voor jou passen.
Tijd: 19.30 - 21.30

  • 18 januari, dinsdagavond: Verbinden met jezelf
  • 7 februari, maandagavond: Oordelen vertalen naar verbindende communicatie
  • 1 maart, dinsdagavond: Heldere verzoeken doen
  • 21 maart, maandagavond: Verschillende manieren van luisteren
  • 12 april, dinsdagavond: Empathisch reageren
  • 2 mei, maandagavond: Een 'nee' ontvangen
  • 23 mei, maandagavond: Waardering uiten
  • 7 juni, dinsdagavond: De schoonheid van de behoeften

Verbinden met jezelf: Hoe gaat het met je? Waar gaat het jou om? Zomaar wat vragen die regelmatig de revue passeren. Om daar op te antwoorden heb je het nodig naar binnen te gaan. Wat leeft er in mij? De elementen van Geweldloze Communicatie helpen je om (weer) in contact te komen met jezelf. Als je contact hebt met jouw verlangen (je behoefte) kan je ook zien dat er verschillende strategieën mogelijk zijn om deze behoefte in te vullen.  Kom je mee oefenen?

Oordelen vertalen naar verbindende communicatie: We zijn heel erg gewend om in oordelen te denken en te praten. Onze oordelen geven wel weer wat we ervan vinden en helpen vaak niet om echt contact te maken. Achter elk oordeel schuilt een behoefte. Wanneer we daar eerst contact mee maken en dat uiten ontstaat er meer begrip en verbinding. Op deze avond gaan we daar op verschillende manieren mee aan de slag.

Heldere verzoeken doen: Wanneer je een helder verzoek doet, waarbij je ook jouw behoefte benoemd, kan de ander zich daar makkelijker mee verbinden. Er is ook meer ruimte voor alternatieven als je weet welke behoefte je wilt vervullen. We gaan de ruis en / of de donkere hoeken uit de verzoeken halen om zo tot helderheid te komen.

Verschillende manieren van luisteren: Hoe je luistert heeft invloed op hoe je reageert. Als de ander met oordelen komt, kan je daar in mee gaan door terug te vechten of jezelf terug te trekken. Je kan ook de elementen van Geweldloze Communicatie toepassen en zo vanuit verbinding reageren. Er ontstaat dan een ander gesprek. We gaan de diverse vormen onderzoeken in deze 2 uur.

Empathisch reageren: 'Als je leert om empathisch in contact te komen met andere mensen, hoor je steeds schoonheid uit hun mond komen.' Marschall B Rosenberg. Door met empathie te luisteren ontstaat er meer begrip en mildheid, zowel naar jezelf als naar de ander.

Een 'nee' ontvangen: Als de ander nee zegt op je verzoek lijkt het alsof het dan klaar is en er niets meer mogelijk is. Dit is juist het moment waarop je verbinding kan maken. Een 'nee' is altijd een 'ja' tegen iets anders. Daar gaan we deze bijeenkomst naar kijken. Hoe doe je dat en wat levert dat je op.

Waardering uiten: In waardering zitten ook vaak oordelen. We gaan kijken naar wat is het belang van waardering en hoe kan je die op een verbindende manier uiten.

De schoonheid van de behoeften: Wat betekent een behoefte voor jou of deze nu wel of niet vervuld is. Samen gaan we ontdekken welke schoonheid er in de behoefte zit. Als je spreekt vanuit die schoonheid zal je je meer vanuit een verlangen spreken en minder vanuit een gemis, een tekort.

Kosten en locatie Geweldloze Communicatie Zoomcafé

Het café heeft een open tarief. Na afloop of vooraf bepaal je zelf hoeveel je wilt bijdragen. Zo wil ik bijdrage aan verbinding en harmonie tussen mensen. Je kan dit doen door een bankoverschrijving of door gebruik te maken van een betaalverzoek. De informatie hiervoor krijg je in de bevestiging.
Een dag van te voren ontvang je een link voor de betreffende bijeenkomst en het materiaal dat in die bijeenkomst wordt gebruikt. Alle bijeenkomsten hebben hun eigen unieke link die verder niet gedeeld wordt. Op deze manier is de beveiliging optimaal.
Je volgt het café op je eigen plek thuis, op de bank, in je werkkamer, of waar jij maar kiest.

Voor wie

Voor iedereen die wil kennismaken met Geweldloze Communicatie of zijn/haar ervaringen en kennis wil verdiepen of opfrissen.

Reactie van deelnemers

“Een laagdrempelige manier om kennis te maken of te blijven oefenen. Geen reistijd, geen oppas regelen en afstand is geen probleem.”

"Ik vind het verrassend hoe ik vast kan lopen in de materie en dat aan het eind van de avond alle stukjes dan toch in elkaar vallen en ik de avond afsluit met meer helderheid en nieuwe mogelijkheden. "

"Ik vind de online sessies heel waardevol. Ik heb er al veel uit geleerd. Dank je wel hiervoor!" Groetjes Carine

 

Agenda

07.02.2022
Geweldloze Communicatie zoom café. Thema oordelen vertalen naar Verbindende Communicatie

01.03.2022
Geweldloze Communicatie zoom café. Thema heldere verzoeken doen

21.03.2022
Geweldloze Communicatie zoom café. Thema verschillende manieren van luisteren

12.04.2022
Geweldloze Communicatie zoom café. Thema empathisch reageren

02.05.2022
Geweldloze Communicatie zoom café. Thema een 'nee' ontvangen

23.05.2022
Geweldloze Communicatie zoomcafe. Thema waardering uiten

07.06.2022
Geweldloze Communicatie zoomcafe. Thema de schoonheid van de behoefte

Inschrijven