Tip van de week 45 » Terugkijken op wat je geleerd hebt

"Geweldloze Communicatie is eenvoudig, maar niet gemakkelijk." - Ike Lasater, Woorden die werken op de werkplek

Je hebt het gered met dat moeilijke gesprek met een collega - gefeliciteerd. En achteraf gezien denk je dat het echt goed ging. Maar wat heb je ervan geleerd?

Een goede manier om voort te bouwen op het oefenen van Geweldloze Communicatie op je werkplek is om na elk moeilijk gesprek een paar minuten te nemen en kort terug te kijken hoe het ging - al dan niet met iemand die je ondersteunt met leren.

Noteer je waarnemingen van je gedrag voorafgaand aan de vergadering (heb je je op een andere manier voorbereid waarvan je ontdekt dat het zeer effectief was?) En schrijf op hoe je je voelde aan de start van het gesprek.

Doe hetzelfde voor het gesprek zelf – kan je iets bedenken dat er gebeurde dat je wilt vieren? Een ding waarover je wilt rouwen, waarvan je wilde dat het beter zou zijn gegaan?

Als je merkt dat je oordeelt over jezelf of anderen die bij het gesprek waren, neem dan de tijd om dit voor jezelf te onderzoeken: "Welke behoeften probeer je te vervullen  door deze oordelen?" Elke keer dat je zo kort terugkijkt, zul je verder bouwen aan je emotionele woordenschat, en het proces en bewustzijn verder inprenten in je natuurlijke communicatie patronen.

Oefening voor deze week

Maak deze week tijd voor een kort terugkijk moment bij elk gesprek op je werkplek dat je opvalt. Doe dit alleen op papier, of hardop met iemand met wie je oefent.