Tip van de week 19 » Rek je ‘woordenschatspieren’ op

Anderen kunnen de prikkel van onze gevoelens zijn, maar zijn niet de oorzaak." - Marshall Rosenberg.

"In het uiten van onze gevoelens, helpt het om woorden te gebruiken die naar specifieke emoties verwijzen in plaats van woorden die vaag of algemeen zijn,” zegt Marshall." Door een woordenschat van gevoelens te ontwikkelen, die ons in staat stelt om duidelijk onze emoties te identificeren en te benoemen, kunnen we ons gemakkelijker verbinden met elkaar. "

Een collega komt uit een bijeenkomst waar zij een presentatie heeft gegeven. Je vraagt haar hoe het ging. Ze antwoordt: "Ik voel me er goed over." In een woordenschat van gevoelens zijn er veel woorden die minder vaag zijn dan ‘goed’, die nauwkeuriger de gevoelens van deze persoon beschrijven. Het woord ‘goed’ zou kunnen betekenen ‘gelukkig’, ‘opgewonden’ of eventueel ‘opgelucht’.
Het is eigenlijk heel leuk om je ‘woordenschatspieren’ op te rekken. Hoe vaak maak je gebruik van woorden zoals ‘avontuurlijk’, ‘verrukt’, ‘bezield’, ‘rustig’ of ‘zacht’ om een positieve ervaring te beschrijven? En hoe is het als je een negatieve ervaring hebt? Voel je je misschien ‘verhard’, ‘bitter’, ‘wanhopig’, ‘verbaasd’ of ‘verontrust’?
Vergeet niet dat de beste manier om duidelijk te communiceren het gebruik van woorden is, die werkelijke gevoelens uiten in plaats van woorden en uitspraken te gebruiken die gedachten of oordelen en interpretaties beschrijven.

Oefening voor deze week

Heb deze week veel plezier met het oprekken van je ‘woordenschatspieren’! Geef tijd om zeer specifieke woorden te vinden om te beschrijven hoe je je voelt.