Terug naar Nieuwsbrief / Archief

22.12.2013
Nieuwsbrief december 2013

De kortste dag is achter de rug zeiden ze gisteren op het nieuws. Vanaf nu krijgen we er elke dag 1 of 2 minuten 'licht' bij, tot eind juni wanneer we lange dagne hebben. Maar zover is het nu nog niet. De warmte en het licht maken we zelf, in ons huis, in de tuinen en straten. Mensen zoeken elkaar op of vinden het een lastige tijd en wachten op januari wanneer het weer 'gewoon' is.
Hoe ik ook verlang naar licht en warmte, toch kan ik ook genieten van deze tijd met naar binnen gaan en stilte. Ik geniet van de wisseling van de seizoenen en merk dat ik zelf ook de stilte nodig heb, pas op de plaats maken en weer kijken naar hoe en waar ik mijn energie op wil richten. Een aantal elementen zijn al bekend, je vindt informatie hierover in deze nieuwsbrief. Wat zich verder nog gaat ontwikkelen wordt duidelijk in het komende jaar.

In deze nieuwsbrief

Inspiratie, Geweldloze Communicatie festival, Geweldloze Communicatie bij de Volksuniversiteit Utrecht. Basiscursus en verdieping in De Bilt. Inspiratiedag onderwijs.

Inspiratie Het verhaal van de professor en de pingpongballen.

Als inspiratie een misschien al bekender verhaal. Als ik het weer opnieuw leest merk ik dat het me uitnodigt om de stilte ook te gebruiken om te kijken wat mijn pingpongballen en knikkers zijn.

Er is een bekend verhaal van een professor in de filosofie die zijn studenten wilde uitleggen wat levenskunst is. Voor hem stond een grote glazen pot, die hij begon te vullen met pingpong balletjes. Toen er geen balletje meer bij kon, vroeg hij zijn studenten: ’Is de pot nu vol?’
De studenten antwoordden bevestigend. Toen pakte de professor een zak met kralen en die leegde hij in de pot. ’Kan er nu nog iets bij?’ 
De studenten schudden hun hoofd. De professor pakte een zak met zand en ja hoor, al het zand kon er nog bij! Tenslotte pakte hij twee kopjes koffie (of glazen bier) en die goot hij ook nog op het zand in de pot.

Toen zei hij: ‘Deze pot kun je zien als je eigen leven.
De pingpongballetjes staan voor het belangrijkste in je leven: je familie, je vrienden, je gezondheid, je geliefde, vakantie, je geloof. Als alles weg zou vallen op de wereld en je houdt alleen die dingen over, dan zou je leven toch nog gevuld kunnen zijn.
De kralen, dat zijn dingen die ook belangrijk zijn: je werk, een vereniging, een cursus, vrijwilligerswerk waar je je voor inzet.
Het zand dat zijn kleine dingetjes die je leuk vindt. Maar ook de dingen die je kunt missen als kiespijn. De muizenissen, de zorgen en zorgjes die je afhouden van wat er werkelijk toe doet in je leven.
De koffie of het bier staat ervoor dat hoe vol je leven ook is, er is altijd nog plaats om tijd te maken voor een goede vriend(in) om samen wat te drinken.

Stel je voor dat je als eerste het zand in de pot zou doen, dan zouden de pingpongballetjes en de kralen er niet meer in kunnen.
Datzelfde geldt voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan kleine dingen, leuk of juist niet, dan is er geen tijd meer voor de dingen die echt belangrijk zijn.’
Zorg eerst voor je prioriteiten. Sommige dingen zijn heel belangrijk, andere kunnen wel wachten en de rest is zand.

Pas als je weet wat je belangrijk vindt in het leven, niet vanuit teleurstelling in je leven en in jezelf, maar omdat je dat positief waardeert, dán kan het je lukken een voornemen te realiseren. Dan maakt het namelijk deel uit van wie je bent.
En is hetgeen je jezelf hebt opgelegd niet iets omdat je dat nu eenmaal graag zou willen zijn, maar omdat het van binnenuit komt.

Geweldloze Communicatie Festival

 

 

 

 

 

In oktober was het GC Festival voor het eerst in De Bilt. Het was een geslaagde dag, waar veel mensen verbinding en warmte hebben ervaren. Ik heb erg genoten van het organiseren en de mix van bekende mensen en mensen die kwamen kennis maken met de mogelijkheden van Geweldloze Communicatie. De foto’s geven een sfeer impressie van de afsluiting.

Op 15 februari is het GC festival weer in Djoj in Rotterdam. Het programma is rond en je kunt het vinden op de site van Djoj,
waar je je ook kunt aanmelden. Ik hoop veel van jullie daar weer te ontmoeten.

Geweldloze Communicatie bij de Volksuniversiteit Utrecht.

Vorig jaar heb ik voor het eerst een cursus gegeven bij de Volksuniversiteit en deze samenwerking blijft doorgaan. In januari kan je zowel een basis(beginners)cursus als een verdiepingscursus volgen bij de VU in Utrecht. Beide cursussen worden in de avond gegeven. Doordat de VU subsidie krijgt en de groepen iets groter zijn (10 deelnemers) zijn de prijzen wat gunstiger dan de cursussen die ik in De Bilt geef. Heb je interesse kijk op de site van de volksuniversiteit.

Basiscursus en verdieping in De Bilt.

In De Bilt blijf ik elke 6 weken een basiscursus geven in de vorm van een tweedaagse. Ik ben blij met deze vorm waarbij we in een kleine (6 deelnemers) groep leren en oefenen Er is veel openheid en ruimte om je eigen situaties in te brengen. De volgende basiscursussen zijn op: 31 jan en 1 febr, 8 en 9 mrt en 11 en 12 april.

Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om de basiscursus op 6 woensdagochtenden te volgen. Start op 5 febr.

Voor iedereen die zijn/haar vaardigheden wil vergroten zijn er de verdiepingsdagen.
1 maart – omgaan met boosheid
25 april – empathisch luisteren naar jezelf
14 juni – de behoefte in al haar glorie

Voor meer informatie en opgave kijk op de website.

Inspiratiedag onderwijs

In september heb ik samen met Helen een inspiratiedag voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs gehouden. Reacties van deelnemers op deze dag: “verhelderend, ik heb weer nieuwe inspiratie opgedaan om door te gaan in mijn lespraktijk.” “Ik was blij met de rustige sfeer en de manier waarop de praktijkvoorbeelden werden uitgewerkt. Dat gaf me nieuwe inzichten."

Op 15 maart organiseren we weer een dag voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Deze keer is de dag in De Bilt. Voor meer info kijk op de site van levenverrijkendonderwijs.