Terug naar Nieuwsbrief / Archief

31.12.2016
uit het hart

De start van het nieuwe jaar brengt weer een bericht van mij. 2017 ligt voor ons open. Nog leeg, onbeschreven bladen met (on)mogelijkheden, dromen, angsten, wensen, idealen. Deze nieuwbrief komt uit mijn hart. Ik wil delen wat er in mij leeft. Je deelgenoot maken van wensen en idealen. Laten zien waar ik mijn pijlen op richt dit jaar en je uitnodigen om mee te doen.

Wat kan je lezen?

  • Toekomst, idealen.
  • Vieren en rouwen.
  • Open tarieven? Hoe zit dat nu?
  • Informatie over de komende trainingen.
  • Universele behoeften altijd?
  • Nieuws uit de webwinkel.
  • (Ge)Zin in verbinding.
  • Nieuws over het GC festival.

Ik wens je veel leesplezier. Monie

Toekomst, idealen

Zoals je misschien gezien hebt, staat er geen nieuwsbrief meer als onderwerp, maar 'uit het hart'. Ik wil deze mailing gebruiken om te delen vanuit het/mijn hart, zoals mijn trainingen ook heten. Spreken en luisteren vanuit het hart brengt mensen bij elkaar ontdek ik steeds meer. En daar wil ik aan bij dragen. Door je deelgenoot te maken en een plek te geven waar jij je hart kan laten spreken. Is er iets dat jij wilt delen vanuit je hart mail het me. Ik reageer er op, op mijn facebook pagina of in de volgende 'uit het hart'.

Kerst is net voorbij. Met mijn koor heb ik twee vieringen in de kerk verzorgd. Ik merk dat ik steeds weer geraakt word door de kerstgedachte van 'vrede op aarde'. Als kind vond ik het fascinerend dat er dan tijdens de Kerst even een wapenstilstand was. Nu is dat toch anders. Als ik de beelden zie uit Aleppo, hoor over weer een aanslag waar dan ook, bombardementen. Soms word ik daar moedeloos van en vraag me af waar het heen gaat. En als ik dan weer alle wensen langs hoor en zie komen, hoe iedereen verlangt naar samen zijn en rust, ontspanning, vrede, dan komt mijn vertrouwen weer naar boven. Dan weet ik dat dat ooit gaat gebeuren als ik en jij en jij en u daaraan mee werken. En vrede begint met vrede in je hart, naar jezelf, naar je naasten, naar je vijanden. Heb je vijanden lief, betekent voor mij verbind je met hen, stap uit het oordeel en luister. Want ook zij hebben een verlangen. De weg die ze daarvoor gebruiken kan niet de mijne zijn en ik kan wel mijn hart open houden. Dat is wat ik kan bijdragen aan vrede. Doe je mee?

Vieren en Rouwen

Vieren en rouwen zijn twee behoeften die deel uit maken van het leven. Rouwen is voor mij stil staan bij het verdriet omdat iets niet ging zoals ik het graag gewild had. Als ik dat kan doen, zonder oordelen dat ik of iemand verkeerd heeft gehandeld kan ik komen bij wat voor mij belangrijk is en een strategie proberen te vinden die wel deze behoefte vervult. En zo geeft vieren me de mogelijkheid om de blijdschap van een behoefte die vervuld is helemaal door me heen te laten stromen. Te erkennen wat waardevol is en waar ik misschien wel meer van wil. Dit jaar wil ik elke avond stil staan bij vieren en/of rouwen wat deze dag me gegeven heeft. Ik heb daarvoor een glazen pot en schrijft elke dag iets op om te bewaren. Zo kan ik aan het eind van 2017 nog eens teruglezen wat het jaar me gebracht heeft.

Open tarieven

Sinds september 2015 werk ik met open prijzen. Dat wil zeggen dat bij de training staat aangegeven wat de onkosten zijn. Deze onkosten bestaan uit gebruik van de ruimte, flyers, materiaal dat uitgedeeld wordt tijdens de training, flipovervellen, koffie, thee met wat lekkers (lunch). Dit een schatting omdat van te voren niet bekend is hoeveel mensen mee zullen doen. En als ik terugkijk over de afgelopen 1,5 jaar, dan komt het wel aardig overeen. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk dat we naar een nieuw soort economie toe gaan en omdat ik wil leven vanuit de gedachte van overvloed. Dat betekent erop vertrouwen dat er genoeg voor mij is en dat ik vanuit die gedachte ook wil delen. Ik merk dat het ruimte geeft aan mensen om mee te doen en dat anderen er soms moeite mee hebben en op zoek zijn naar houvast. Toch heb ik besloten hier mee door te gaan, omdat ik geniet van de openheid, het contact wat ook al kan ontstaan door hier over te spreken. Het nodigt je uit stil te staan bij wat voor jou klopt om te geven, kijkend naar jouw financiële situatie en wetend dat ik er mijn dagelijks inkomen uithaal. Dat ik ook op vakantie wil, mezelf bijscholen en mijn dagelijkse boodschappen doe. Vind je zo'n open tarief lastig? Neem gerust contact op ik ondersteun je graag dat er iets uitkomt waar jij en ik blij van worden.

Komende trainingen

De planning tot de zomervakantie kan je op de website vinden. Ik heb getracht weer een mix te maken voor als je kennis wilt maken met Geweldloze Communicatie of voor als je je vaardigheden verder wilt ontwikkelen.
Voor een introductiedag kan je in het voorjaar terecht op 5 februari of 18 maart. De basis 2 daagse geef ik op 18 en 19 februari en 22 en 23 april. Beide geven je de basis van Geweldloze Communicatie en tijdens de 2 daagse heb je meer ruimte om zelf ook te oefenen. Vaardig worden met communicatie vraagt ook veel doen. Op woensdag 8 februari start de avondcursus. Dit zijn 8 bijeenkomsten om de week. Dat geeft je de mogelijkheid om tussendoor te oefenen en dan weer een stukje erbij te nemen.
Voor verdieping heb je in de avonduren twee mogelijkheden. Oefenen op maandag. Een maandelijkse bijeenkomst, waarbij hoofdstukken van het boek 'gelijk hebben of gelukkig zijn' de leidraad zijn van de bijeenkomsten. Je kan hieraan meedoen als je al meer ervaring (4 dagen) met Geweldloze Communicatie hebt. De andere mogelijkheid is de avond verdiepingscursus. Deze is om de week en helpt je om het gedachtegoed meer te integreren in je dagelijkse leven.

Universele behoeften altijd?

Behoeften zijn universeel. Het zijn uitingen van levensenergieën. Dat wat voor jou belangrijk is. Iedereen heeft dezelfde behoeftes ongeacht je leeftijd, ras, geslacht enz. Conflicten ontstaan vaak over de manier waarop we die behoefte graag ingevuld zien. Ik merk dat het regelmatig een uitdaging is om me te realiseren dat als een behoefte niet vervuld is er vele mogelijkheden zijn om deze te vervullen. En in het contact met een ander is dan een valkuil van de ander te verlangen dat hij/zij mijn behoefte vervuld.  Ik realiseerde me dat toen ik in gesprek was met iemand en ik tegen haar zei dat het me pijn hoe zij reageerde omdat voor mij acceptatie belangrijk was en het leek of zij de ander niet accepteerde in hoe hij reageerde. En natuurlijk kan ik dit zeggen en aan de ander vragen of hij/zij iets op een andere manier wilde doen. En later realiseerde ik me ook dat als acceptatie voor mij zo belangrijk is of ik haar dan kon accepteren in hoe zij het deed? En zo kwam ik weer bij wat Marshall ooit gezegd heeft dat als iemand jouw behoefte niet kan vervullen er nog zoveel miljard andere mensen op de wereld zijn om dat te doen. En dat je altijd je eigen behoefte kan vervullen. Me dat realiseerden maakte dat mijn hart weer open bleef en er geen verwijten zijn.

Nieuws uit de webwinkel

Omdat er regelmatig vraag was naar de jakhalsoren ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Ik ben blij met wat ik gevonden heb. Nu dus volop leverbaar om te oefenen en je bewust te zijn hoe je luistert.
Met plezier kan ik laten weten dat het Grokspel weer beschikbaar is. Door een herdruk is het is een lange tijd niet leverbaar geweest en nu weer up- to-date in een mooi doosje. Bestel hier voor € 42,95

(Ge)Zin in verbinding

Met Hemelvaart geef ik met Annemiek van de Krogt weer deze training. Een mogelijkheid om samen met je kin(deren) de mogelijkheden van Geweldloze Communicatie in je gezin te ontdekken of te verdiepen. We zullen samen zijn of met de volwassenen en kinderen in onze eigen ruimte om van daaruit weer verbinding met elkaar te maken. Wil je meer weten bel of mail me of kijk op de site.
Een reactie van een van de deelneemsters van vorig jaar: ‘Voor mij was het een betekenisvolle ervaring om te zien welke manieren er zijn om de communicatie met mijn kind en anderen aan te gaan.’ Lotus.

Geweldloze Communicatie festival in Rotterdam

Ook dit jaar is het festival er weer. En wel op zaterdag 11 februari. Het festival staat borg voor elkaar ontmoeten. Nieuwe inspiratie opdoen door de workshops of de materialen van de webwinkel. Gevoed neem je dat weer mee naar je eigen omgeving.
Kijk voor het hele programma en je inschrijven op de site van Djoj.