GC Dansvloeren avondgroep

 

De Dansvloeren zijn kaarten van het proces van Geweldloze Communicatie. Door door het proces te lopen ervaar je een verdieping en maak je meer contact met wat er in jou leeft. Op die manier kan je de behoefte en het gevoel echt ervaren in plaats van vanuit je denken deze te uiten. De kaarten gebruik je als een dans, waarbij je heen en weer kan gaan. Het is geen lineair proces, waarbij het er om gaat om zo snel mogelijk bij het einde te zijn. Door zo te dansen ontdek je de mogelijkheden om in contact te blijven met jezelf of met de ander en je ontdekt de verschillende lagen die er in een gesprek kunnen zitten.

Op deze avonden zullen we met de volgende dansen werken

 • Zelfempathiedans - Deze dans is een manier om jezelf mededogen te geven in verband met iets dat je wilt vieren of dat pijnlijk voor je is. Het onderwerp kan persoonlijk, interpersoonlijk, politiek of spiritueel zijn. Door deze dans te doen kan je helderheid krijgen in een situatie. Als je deze dans regelmatig uitvoert, zal je vermogen groeien om zelf tot  mededogen voor jezelf te komen op elk moment van je leven. 
   
 • 13 stappen dans - De 13 Stappen Dans biedt je een manier om bewust, in een dialoog te bewegen tussen innerlijke en uiterlijke processen. Het ‘innerlijke proces’ verwijst naar alles dat in jezelf plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer je contact maakt met jezelf. Het uiterlijke of externe proces vindt plaats wanneer je je aandacht richt op je verbinding met een andere persoon, zowel als je je tegenover de ander wilt uiten als dat je naar de ander wilt luisteren.
   
 • De 'Ja - nee' dans -  Deze dans is nuttig als je een innerlijk conflict voelt over een keuze die je wilt maken. Het helpt je in contact te komen met je behoeften en deze mee te nemen in je besluitvorming. Daarmee vergroot je de waarschijnlijkheid dat je keuzen vervullend zullen zijn. De dans heft de ogenschijnlijke 'of-of'  tegenstelling in je beslissing op en moedigt het ontstaan van een 'en-en' oplossing aan.
   
 • De 'Transformeren van de pijn van de onvervulde behoefte naar de schoonheid van de behoefte' dans. Deze dans is gebaseerd op het werk van Robert Gonzales en geeft je de mogelijkheid om diep zittende pijn die je voelt naar aanleiding van een gebeurtenis te transformeren naar helderheid, compassie en kracht.
   
 • De 'Opvoeder/kiezer dans' - Deze dans is een dans om een innerlijk proces te doen dat je in staat stelt je met jezelf te verzoenen over iets dat je deed, of zei waarvan je wenst dat je dat niet had gedaan. Het geeft je helderheid en inzicht.
   
 • Het Jakhalzencafe - De jakhalskaarten zijn een hulpmiddel om bewustzijn te ontwikkelen van die elementen in ons denken en communiceren waardoor we uit verbinding met onszelf en andere mensen raken. Door deze om te zetten naar gevoelens en behoeften ontstaat er een andere communicatie, waar begrip en verbinding is.
   
 • De 'woede/schaamte dans' -  Deze dans helpt je als je beseft dat je boos bent en als je het innerlijke werk wilt doen om je woede te transformeren. Of als je schuld, schaamte of depressie voelt. De bedoeling is niet om van de energie van die
  gevoelens af te komen, maar deze te transformeren in energie die je constructief, geweldloos kunt aanwenden.
   
 • De 'integratiedans'- Deze dans helpt je om de waarnemingen-, gevoelens- en behoeftenstappen grondiger te integreren in je bewustzijn en om verbindingsverzoeken te leren kennen en te doen. En om aan te voelen wanneer je een verbindingsverzoek uit of een actieverzoek.
   

Deze avonden zijn een vervolgcursus. Verzoek is dat je minimaal 1 dagworkshop Geweldloze Communicatie hebt gevolgd.

Data in 2019

11 maart: De Opvoeder/kiezer dans
1 april: De woede/schaamte dans
6 mei: De integratiedans
27 mei: Het Jakhalzencafe

Praktisch

Locatie: Troelstraweg 79, 3732 CB De Bilt
Tijdstip: 19.30 - 22.00
Tijdsinvestering: Contacturen 2,5 per avond. Voorbereiding 0,5 uur per avond.
Kosten:  € 25,- voor de onkosten voor de cyclus in het voorjaar. Daarnaast bepaal je zelf wat je met plezier kan geven als bijdrage voor de bijeenkomst. Bedenk hierbij dat deze bijeenkomst een onderdeel uitmaakt van mijn inkomen en dat wat je geeft dus een bruto vergoeding voor mijn voorbereiding en werk op deze avonden is.
Voor meer informatie over zelf je bijdragen bepalen. Lees hier.
Aanmelden via de site. Wil je meer info bel me op (06-10867091).

Na afloop is er de mogelijkheid om zelf dansvloeren aan te schaffen. De prijs van een dansvloer is dan € 20,- per stuk. (normale prijs € 27,50) Je ontvangt een gelamineerde set in een enveloptas.