Oefengroep Geweldloze Communicatie

Je bent al bekend bent met het gedachtegoed van Marshall Rosenberg en wilt je vaardigheden vergroten. Je bent geraakt door de mogelijkheden van Geweldloze Communicatie en weet ook dat je tijd nodig hebt om je deze stijl van communiceren volledig eigen te maken. Je bent bereid daarvoor te oefenen en ziet de meerwaarde van het samen oefenen en ontdekken.

Hoe werkt het

De oefengroep komt een keer per maand op maandag- of woensdagavond samen. Tijdens de bijeenkomsten brengen de deelnemers persoonlijke situaties in waar ze mee willen oefenen. We gebruiken rollenspelen om te oefenen hoe je anders had kunnen reageren, of om met mededogen naar jezelf te luisteren. Door langer stil te staan bij een situatie zie je steeds meer mogelijkheden om anders te reageren. Door deze verschillende mogelijkheden uit te proberen, ontdek je welke bij jou past en vergroot je je vaardigheden.Waar nodig gebruiken we andere oefenvormen (bv dansvloeren) in plaats van rollenspelen. Samen maken we de inhoud van de avond. De nadruk zal steeds liggen op samen oefenen.

We werken met het boek 'Stop met aardig zijn'. Per bijeenkomst lezen we een deel van een hoofdstuk van te voren. Thema's die hierin naar voren komen zijn leidraad voor de bijeenkomsten. Je kunt dit via de webwinkel aanschaffen of via de reguliere boekhandel. Het is ook mogelijk het op de eerste bijeenkomst aan te schaffen. Kosten € 20,-
Door je aan te melden verbind je je voor de hele cyclus en betaalt de onkosten daarvoor. Je eigen bijdrage voor de bijeenkomsten kan je af laten hangen van het aantal keren dat je daadwerkelijk komt.

Praktisch

Data 2018:    Groep A : 29 januari (hfdstk 1 t/m gevoelens) -  26 februari (hfdstk 1 vanaf behoeften) - 26 maart (hfdst 2 t/m een chinese vertelling) - 23 april (hfdstk 2.3 en 2.4)  - 28 mei (hfdstk 2.5 en 3.1) en 25 juni (hfdstk 3.2 en 3.3)

Voorjaar Groep B: 7 februari (hfdstk 1 t/m gevoelens) - 7 maart (hfdstk 1 vanaf behoeften) - 4 april (hfdst 2 t/m een chinese vertelling) - 16 mei (hfdstk 2.3 en 2.4) - 6 juni (hfdstk 2.5 en 3.1) en 4 juli (hfdstk 3.2 en 3.3)

Voor beide groepen geldt dat tussentijds instappen mogelijk is.

Tijdstip: 19.45 - 21.45 op maandag / 19.30 - 21.30 op woensdag
Tijdsinvestering: Contacturen 2 per avond. Daarnaast voorbereiding per avond 1 tot 1,5 uur.
Locatie: Troelstraweg 79, 3732 CB De Bilt.
Kosten:  € 25,- voor de onkosten voor de cyclus in het voorjaar. Daarnaast bepaal je zelf wat je met plezier kan geven als bijdrage voor de bijeenkomst. Bedenk hierbij dat deze bijeenkomst een onderdeel uitmaakt van mijn inkomen en dat wat je geeft dus een bruto vergoeding voor mijn voorbereiding en werk op deze avonden is.
Voor meer informatie over zelf je bijdragen bepalen. Lees hier.